COVID-19

corona-1.png
Covid 19

Afspraken voor een vlotte consultatie

  • De patiënt

- Belt aan en wacht aan de voordeur

- Draagt reeds zijn mondmasker bij het binnenkomen

- De patiënt raakt zo weinig mogelijk aan met zijn handen tijdens zijn bezoek

- De handen worden gewassen, desinfectatie met gel

- Er is GEEN gebruik van de wachtzaal en het toilet tenzij het echt niet anders kan

- Indien mogelijk brengt u een eigen handdoek mee

  • De osteopaat

- Draagt een hygiënisch werkpak en mondmasker

- Maakt GEEN gebruik van handdoeken, overtrekken of gezichtskussen maar enkel  papieren wegwerp materiaal

- Ontsmet de volledige ruimte na elke patiënt

- Laat de ruimte minstens 5 min verluchten voor hij iemand nieuw binnen laat

Indien u of één van uw familieleden zich ziek voelt wordt de afspraak steeds geannuleerd !

  • Hebt u één van volgende symptomen?

  1. Hoesten, kortademigheid, borstpijn, plots geur- of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak

  2. Koorts, spierpijn, vermoeidheid, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak

  3. Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...

- Heb je 1 van deze symptomen gehad de laatste 2 weken ?

- Ben je in contact geweest met iemand met dergelijke klachten de laatste 2 weken ?

Enkel indien de patiënt en zijn familieleden, de osteopaat en zijn familieleden GEEN ZIEKTE SYMPTOMEN hebben kan de behandeling doorgaan !

  • Beschermingsmateriaal

Als zorgverlener beschik ik over voldoende materiaal om de behandeling veilig te laten doorgaan

- hydroalcoholische gel, medisch handzeep

- mondmaskers voor therapeut en voor patiënt (te verkrijgen in de praktijk)

- handschoenen

- hygiënische werkpakken of een schort per patiënt

- papieren beschermingsmateriaal voor de behandeltafel of je brengt je eigen handdoek mee

- en mits een systematische reiniging van alle zones waar de patiënt en de osteopaat mee in contact zijn gekomen

- minstens 5 min verluchting tussen twee patiënten

- geen gebruik van de wachtzaal of toilet tenzij het echt niet anders kan

Samen sterk voor ieders gezondheid