top of page

COVID-19

corona-1.png
Covid 19

Afspraken voor een vlotte consultatie

  • De patiënt

- Belt aan en wacht aan de voordeur tot therapeut komt opendoen

- Mondmasker mag maar is niet langer verplicht 

- je mag zelf kiezen als patiënt waar jij je het beste bij voelt

- Wachtzaal is open voor iedereen

- Indien mogelijk brengt u een eigen handdoek mee of ik heb papieren beschermingsmateriaal voor algemene hygiëne

  • De osteopaat

- Draagt een hygiënisch werkpak en mondmasker naar keuze van de patiënt

- Maakt vooral gebruik van  papieren wegwerp materiaal

-  Desinfectie van high touch zones na elke patiënt

- Is gevaccineerd

Indien u zich ziek voelt neemt u een covid sneltest af.
Bij positieve test wordt de afspraak steeds geannuleerd !
Neem contact op bij twijfel.

  • Hebt u één van volgende symptomen?

  1. Hoesten, kortademigheid, borstpijn, plots geur- of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak

  2. Koorts, spierpijn, vermoeidheid, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak

  3. Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...

- Heb je 1 van deze symptomen gehad de laatste week ?

- Ben je in contact geweest met iemand met dergelijke klachten de laatste week ?

Enkel indien de patiënt en de osteopaat  GEEN ZIEKTE SYMPTOMEN hebben kan de behandeling doorgaan !

  • Beschermingsmateriaal

Als zorgverlener beschik ik over voldoende materiaal om de behandeling veilig te laten doorgaan

- hydroalcoholische gel, medische handzeep

- mondmaskers voor therapeut en voor patiënt (te verkrijgen in de praktijk)

- handschoenen

- hygiënische werkpakken 

- papieren beschermingsmateriaal voor de behandeltafel of je brengt je eigen handdoek mee

Samen sterk voor ieders gezondheid
bottom of page